8 - Жамазиәл-әууәл, 1444 жыл.
     2 - Желтоқсан, 2022 жыл.   


Аяти хырз

ayatihirz1.jpgayatihirz2.jpgayatihirz3.jpgayatihirz4.jpgayatihirz5.jpgayatihirz6.jpgayatihirz7.jpgayatihirz8.jpgayatihirz9.jpgayatihirz10.jpg