14 - Жамазиәл-ахир, 1443 жыл.
     17 - Қаңтар, 2022 жыл.   


  Негізгі бөлім / Дыбысталған басқа да дұғалар

Дыбысталған басқа да дұғалар

Лә илаһә иллаллаһул азыйм-ул-халим лә илаһә иллаллаһу Раббул-Аршил азыйм лә илаһә илаллаһу Раббус-сәмауати уә Раббул-Әрди Раббул-Аршил кәрим.

Аллаһумма бәрик ли филмәут, уә фи мә ба’д-әл мәут.

Аллаһумма әжирни минәннар.

Лә илаһә иллә әнтә субханәкә инни кунту минәззалимин.

Аллаһумма раббә һәзиһид-да’уәтиттамәти уәссаләтил қа-имәти әти Мухаммадәнил уәсиләтә уәл фадиләтә уәддәражәтәррафи’атә уәб’асһу мақамән махмудәнил ләзи уә’адтәһу иннәкә лә тухлифул ми’ад.

Әлхамдулилләһил ләзи әзхәбә анил әза уә афани.

Аллаһумма инни ә’узу бикә минәл хубси уәл хабаис.

Субханаллаһи уә бихамдиһи, Субханаллаһил азыйм.

Хасбияллаһу лә илаһә иллә һу, алейһи тәуәккәлту уә һуә Раббул аршил азыйм.

Лә хаула уәлә қууата иллә биллаһил алиил азыйм.

Әстағфируллаһәл азыйм әлләзи лә илаһә иллә һуәррахманур Рахим әл хайиул қайиумулләзи лә йәмуту уә әтубу иләйһ Раббиғфирли.

Лә илаһә иллаллаһу уахдаһу лә шәрикә ләһ, ләһул мулку уәләһул хамду йухйи уә иумит уә һуә алә кулли шәйин қадир.

Әстағфируллаһәл азыйм, әлләзи лә илаһә иллә һуәл хайиәл қайиумә уә әтубу иләйһ.

Аллаһумма йа муқаллибәл қулуб, сәббит қалби, алә диник.

Аллаһумма йа мухаууил әл хаули уәл ахуәл хаууил халәна илә ахсәнил хал.

Субханаллаһи уәлхамдулилләһи уә лә илаһә иллаллаһу уаллаһу әкбар уәлә хаулә уәлә қууатә иллә биллаһил алиил азыйм.

Аллаһумма салли алә сәйидина Мухаммәдин уә алә Әли сәйидина Мухаммәд.

Бисмилләһи тәуәккәлту аләллаһ лә хаула уәлә қууата иллә билләһ.

Аллаһумма инни ә’узу бикә мин ән ушрикә бикә шәй ән уә әнә а’ләму уә әстағфирукә лимә лә а’ләму иннәкә әнтә алламул ғуйуб.

Лә илаһә иллаллаһу уахдәһу лә шәрика ләһ ләһул мүлку уә ләһул хамду уә һуә алә кулли шәйин қадир.

Бисмиллаһил ләзи лә йәдурру мә’асмиһи шәй ун фил арди уәлә фиссәма-и уә һуәссәми’ул алим.