20 - Зүл-қада, 1440 жыл.
     23 - Шілде, 2019 жыл.   Насыр сүресі


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Изаа жааа-ә насруллаһи уәль фатх. Уә ра-әйтәннаса яд-хулуунә фии дииниллаһи әф-уажа. Фәсаббих би хамди раббикә уәс тағфирһ, иннәһу каанә таууаабә.