13 - Сафар, 1443 жыл.
     20 - Қыркүйек, 2021 жыл.   Кафирун сүресі


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Қул йәә әй-юхәл кәәфирун. Ләә аъбуду мәә таъбудуун. Уә ләә әнтүм аабидууна мәә аъбуд. Уә лә әнә аабидум мәә абәттум. Уә ләә әнтум аабидуунә мәә аъбуд. Ләкум дииникум уәлиядиин.