21 - Зүл-қада, 1444 жыл.
     10 - Маусым, 2023 жыл.   

Кафирун сүресі

Қул йәә әй-юхәл кәәфирун. Ләә аъбуду мәә таъбудуун. Уә ләә әнтүм аабидууна мәә аъбуд. Уә лә әнә аабидум мәә абәттум. Уә ләә әнтум аабидуунә мәә аъбуд. Ләкум дииникум уәлиядиин.