16 - Шабан, 1441 жыл.
     9 - Сәуір, 2020 жыл.   Кафирун сүресі


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Қул йәә әй-юхәл кәәфирун. Ләә аъбуду мәә таъбудуун. Уә ләә әнтүм аабидууна мәә аъбуд. Уә лә әнә аабидум мәә абәттум. Уә ләә әнтум аабидуунә мәә аъбуд. Ләкум дииникум уәлиядиин.