14 - Жамазиәл-ахир, 1440 жыл.
     19 - Ақпан, 2019 жыл.   Кафирун сүресі


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Құл яа ай-юхәл каафирун. Ляа а-буду маа та-будуун. Уә ляа әнтүм аабидууна мааа а-буд. Уә ляа әнә аабидунә маа абәдтум. Уә ляа әнтум аабидуунә маа а-буд. Ләкум дииникум уә лиядиин.