18 - Жамазиәл-әууәл, 1440 жыл.
     24 - Қаңтар, 2019 жыл.   Аллаһуммә салли


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Әллаһуммә салли алә Мухаммадиууә алә әли Мухаммад. Кәмә салләйтә алә Ибрахимә уа алә әли Ибрахим. Иннәкә хамидуммәжид.