13 - Ражаб, 1444 жыл.
     4 - Ақпан, 2023 жыл.   


Фақих

1. Фиқһ ғалымы. Діннің амалға (жасалатын істерге) қатысты үкімдерінде маман ғалым. Көпше түрі “фуқаха” деп айтылады. (Фиқһ бөлімін қараңыз)

2. Мужтәһид. Құран кәрімде және хадис шәрифтерде ашық түрде білдірілмеген үкімдерді ашық және ауқымды түрде білдірілгендерге ұқсатып, үкім шығара алатын ижтиһад дәрежесіне жеткен кәміл ғалым.

«Аллаһу та’ала бір құлына жақсылық қаласа, оны дінде фақих етеді.» (Хадис шәриф – Бұхари)

«Бір адам фақих болса, Аллаһу та’ала оның аңсаған нәрселерін және ризығын күтпеген жерден жібереді.» (Хадис шәриф – Ихия)

«Шайтанға қарсы бір фақих мың құлшылық етушілерден де қуатты.» (Хадис шәриф – Хилйә)

"Фақихтардың басы – Имам Ағзам және фиқһтың төрттен үш бөлігі оған тән." (Ибн Абидин)